Kurumsal
kurumsal
Beyazgül Danışmanlık 14 yıllık Danışmanlık tecrübesi ile sektör ayrımı yapmadan bir çok işletmeye yönetim sistemleri, ürün/hizmet belgelendirmeleri ve devlet destekleri konusunda kesintisiz hizmet vermektedir. 500’ün üzerinde firmada kazanılan tecrübe ile firmalara katma değer yaratmayı hedefleyen firmamız dinamik kadrosuyla belgelendirme – teşvik konularına grafik tasarım hizmetleri ve özel yazılımları da dahil etmiştir. Bölgenin en dinamik firması konumunda olan Beyazgül Danışmanlık “ 1+1 > 2 ” ilkesi ile müşterileri ile birlikte büyümeye odaklanmış, her projesinde katma değer yaratmayı önemsemiştir.

Misyonumuz

Beyazgül Danışmanlık, müşteri memnuniyetini temel alan bir yaklaşımla; kolay erişilebilen, kaliteli, ayrıcalıklı ve uçtan uca hizmet deneyimi sunar ve geliştirir.

Vizyonumuz

Mevcut sektörde yön veren bir liderlik yaratmak ve bu liderliği sürdürülebilir kılmak.

Kalite Politikamız

Faaliyet gösterdiğimiz her alanda sorumluluklarımızın bilinciyle hareket ediyor, güvenilirliği ve kaliteli hizmeti esas alıyoruz. Kurumsal sorumluluk çerçevesinde çalışanlarımızı yer alabilecekleri sosyal ve toplumsal faaliyetlere gönüllü olmaları konusunda yönlendiriyor, projelere onlarla birlikte destek veriyoruz. Daha sağlıklı bir sosyal yaşam için eğitim, kültür, sanat, bilim, spor ve sağlık faaliyetlerine çalışma arkadaşlarımızla birlikte destek oluyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz bölgelerde ekonomik hayatı ve yaşam kalitesini yükseltmek için projeler üretiyoruz. Paydaşlarımızın ve çalışanlarımızın beklentilerini en üst seviyede karşılamak için çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürerek topluma karşı sorumluluklarımızı zamanında ve şeffaflık ilkesiyle yerine getiriyoruz. Çalışma enerjimizi ve gücümüzü destekleyen uyumlu bir çalışma ortamı yaratmayı ve bu ortamın sürekliliğini sağlamayı önemsiyoruz. Dünyayı seviyor ve onu koruyoruz. Yaşamın sürdürülebilirliği için faaliyetlerimizden doğabilecek çevresel sonuçları duyarlılıkla yönetiyoruz. Kalite Yönetimi’nin tüm gereksinimlerine uyarak çalışmalarımızı sürdürülebilirlik, sürekli iyileştirme ve tüm paydaşlara katkı prensibi çerçevesinde yürütüyoruz. Hizmetimizi gerçekleştirirken zorunlu yasa ve yönetmelikler ile müşteri şartlarına koşulsuz uyuyor ve Müşteri Memnuniyeti Politikamız ile kesintisiz ve uygun şartlarda hizmet sunmayı taahhüt ediyoruz.

Hizmetlerimiz

Beyazgül Danışmanlık, iç kaynaklarınızı tüketmeden denetim, gözden geçirme ve diğer finansal güvence ve değerlendirmeler konusunda maliyet açısından etkili bir şekilde kılavuzluk eder.

ISO(Kalite Yönetim Sistemleri)

From strategy through execution, Finance Group’s Advisory practice helps clients build their next competitive advantage.

Destek ve Teşvikler

From strategy through execution, Finance Group’s Advisory practice helps clients build their next competitive advantage.

Dijital Dönüşüm

From strategy through execution, Finance Group’s Advisory practice helps clients build their next competitive advantage.

Kurumsal Danışmanlık

From strategy through execution, Finance Group’s Advisory practice helps clients build their next competitive advantage.

Belgelendirme

From strategy through execution, Finance Group’s Advisory practice helps clients build their next competitive advantage.

Kosgeb & Kalkinma Ajansları

From strategy through execution, Finance Group’s Advisory practice helps clients build their next competitive advantage.

Müşteri Memnuniyeti Politikamız

Müşteri şikayetlerini ve memnuniyetsizlikleri;

  • Şeffaflık
  • Erişilebilirlik
  • Cevap Verebilirlik
  • Objektiflik
  • Ücretsiz Çözüm
  • Gizlilik
  • Müşteri Odaklı Yaklaşım
  • Hesap Verebilirlik
  • Sürekli İyileştirme

ilkeleri doğrultusunda değerlendiriyor, çözüme kavuşturuluncaya ve müşteri memnuniyeti yeniden sağlanıncaya kadar takip ediyoruz.

Kurumsal Sorumluluk İlkelerimiz

Faaliyet gösterdiğimiz her alanda sorumluluklarımızın bilinciyle hareket ediyor, güvenilirliği ve kaliteli hizmeti esas alıyoruz. Kurumsal sorumluluk çerçevesinde çalışanlarımızı yer alabilecekleri sosyal ve toplumsal faaliyetlere gönüllü olmaları konusunda yönlendiriyor, projelere onlarla birlikte destek veriyoruz. Daha sağlıklı bir sosyal yaşam için eğitim, kültür, sanat, bilim, spor ve sağlık faaliyetlerine çalışma arkadaşlarımızla birlikte destek oluyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz bölgelerde ekonomik hayatı ve yaşam kalitesini yükseltmek için projeler üretiyoruz. Paydaşlarımızın ve çalışanlarımızın beklentilerini en üst seviyede karşılamak için çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürerek, topluma karşı sorumluluklarımızı zamanında ve şeffaflık ilkesiyle yerine getiriyoruz. Çalışma enerjimizi ve gücümüzü destekleyen uyumlu bir çalışma ortamı yaratmayı ve bu ortamın sürekliliğini sağlamayı önemsiyoruz. Dünyayı seviyor ve onu koruyoruz. Yaşamın sürdürülebilirliği için faaliyetlerimizden doğabilecek çevresel sonuçları duyarlılıkla yönetiyoruz.

Bilgi Güvenliği Politikamız

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemimiz çerçevesinde; Kuruluşumuza ve bilgi sistemlerine ilişkin 3. taraflar ve abonelerimizin bilgi güvenliği unsurlarından olan gizlilik, bütünlük ve erişilebilirliğin sağlanmasını, Bilgi güvenliği kapsamında ISO 27001 ve bağlı standartlar ile ilgili yasal mevzuat ve şartlar ile üçüncü taraflar ile yapılan sözleşmelere uymayı, Bilgi varlıklarımıza ilişkin riskleri değerlendirerek bu riskleri azaltmayı, Bilgi güvenliği olaylarını yeniden oluşmasını engelleyecek biçimde düzeltmeyi ve Tüm çalışanlarımızın bilgi güvenliği konusundaki farkındalıklarını artırmayı taahhüt ederiz.

ÜÇÜNCÜ TARAF BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

3. taraflarla herhangi bilgi alışverişi yapılmadan ve Beyazgül Danışmanlık’in sistemlerine erişmeden önce BGYS.FORM.004 Kurumsal Bilgi Güvenliği Sözleşmesi imzalanmış olmalıdır. Sadece uygun yetkileri almış olan 3. taraf çalışanların Beyazgül Danışmanlık’in bilgi veya iletişim sistemlerine erişimi olmalıdır.Beyazgül Danışmanlık dışından gelen bakım ve tamir çalışanlarının çalıştıkları şirketler ile Beyazgül Danışmanlık’in kontrollü bölgelerinde çalışma yapacaklarsa (veri merkezi, ana kumanda odası vb.) BGYS.FORM.004 Kurumsal Bilgi Güvenliği Sözleşmesi imzalanmış olmalıdır. Beyazgül Danışmanlık isminin halka yayınlanacak dokümanlarda kullanılabilmesi için üçüncü tarafların uygun kişiler tarafından yetkilendirilmesi gerekmektedir.Sadece yetkilendirilmiş ve izin verilmiş tedarikçiler Beyazgül Danışmanlık ile çalışmakta olduklarını veya yapmakta oldukları işin içeriğini 3. taraflara bildirebilirler. Beyazgül Danışmanlık’in bilgilerine erişimi olan 3. taraf personel değişiklikleri derhal ilgili proje/sistem yöneticisine bildirilmelidir. Beyazgül Danışmanlık tedarikçileri (bilgi ve bilgi varlıkları ile ilişkili) bilginin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirliğini korumadığı/koruyamadığı durumda derhal gerekli bilgi güvenliği önlemleri alınır ve BT Yardım Masası’na bildirmelidir. Beyazgül Danışmanlık için yazılım geliştirme vb. hizmet geliştirmeleri yapan tedarikçiler Beyazgül Danışmanlık Ltd Şti.’min tüm politikalarına uymalıdır. Kuralların ihlali durumunda Kurumsal Bilgi Güvenliği Sözleşmesi ihlal hükümleri geçerli olacaktır.