ISO Yönetim Sistemleri

ISO 9001 - Kalite Yönetim Sistemi

ISO 9000 Serisi Standartlar, uluslararası kalite yönetim sistemlerine yönelik gereksinimleri tanımlamak için ISO (International Organization for Standardization) tarafından geliştirilmiştir ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı; bir ürünün üretiminden ya da hizmet sunumundan, müşteriye ulaştığı yere kadar her süreçte müşterinin beklenti ve gereksinimlerini karşılayarak kaliteyi güvence altına alan, tüm bu süreçlerde müşteri memnuniyetini ön planda tutan bir standarttır.

ISO 9001:2015 REVİZYON SÜRECİ:

 • Bütün ISO standardları her beş yılda bir değişen şartlar açısından gözden geçirilir ve gerekli görüldüğü hallerde güncellenir.
 • ISO 9001 standardının revizyonundan ISO/TC 176/SC2 Komitesi sorumludur.
 • ISO 9001 standardının revizyon çalışmaları 2012 yılından beri devam etmektedir.
 • Taslak standardlar üzerinde 3 yıla yakın çalışmalar devam etmiş ve standardın son hali ISO tarafından Eylül 2015’de yayınlanmıştır.

ISO 9001 TARİHÇESİ

TERMİNOLOJİDEKİ TEMEL DEĞİŞİKLİKLER

STANDART MADDELERİ

 • 1- Kapsam
 • 2- Atıf Yapılan Standardlar
 • 3 - Terimler ve Tarifler
 • 4 - Kuruluşun Bağlamı
 • 5 - Liderlik
 • 6 - Planlama
 • 7 - Destek
 • 8 - Operasyon
 • 9 - Performans Değerlendirme
 • 10 - İyileştirme

KALİTE YÖNETİM PRENSİPLERİ KARŞILAŞTIRMASI

ISO 9001:2015 PUKÖ DÖNGÜSÜ

ISO 9001:2015 VE RİSK TABANLI YAKLAŞIM

 • GİRİŞ – Risk tabanlı düşünme kavramı açıklanmıştır
 • Madde 4 – Kuruluş gerekli Kalite Sistemi proseslerini belirlemeli ve bu prosesler için risk ve fırsatları tanımlamalıdır.
 • Madde 5 – Üst Yönetim;

  Risk tabanlı düşünmeyi desteklemeli, Ürün ve hizmet uygunluğunu etkileyen risk ve fırsatları belirlemeli ve tanımlamalıdır.

 • Madde 6 – Kuruluş, KYS performansını etkileyen risk ve fırsatları belirlemeli ve tanımlamalı, uygun faaliyetleri başlatmalıdır.
 • Madde 7 – Kuruluş, gerekli kaynakları belirlemeli ve sağlamalıdır.
 • Madde 8 – Kuruluş, gerekli operasyonel prosesleri yönetmelidir. (Madde 7 ve 8’de Risk kavramı “uygun” tanımlamalarının içinde yer almaktadır.)
 • Madde 9 – Kuruluş, risk ve fırsatlar için gerekli izleme, ölçme, analiz ve etkinlik değerlendirme faaliyetlerini belirlemelidir.
 • Madde 10 – Kuruluş, istenmeyen sonuçları düzeltmeli, önlemeli veya azaltmalı ve KYS’ni iyileştirmeli ; risk ve fırsatları güncellemelidir.

ISO 9001:2015’in Faydaları

 • İşletmenin piyasa itibarında artış sağlanması
 • Çalışanlarda kalite bilincinin artırılması
 • Pazarlama faaliyetlerinde rakiplerden farlılık sağlanarak rekabet gücünün arttırılması
 • İşletmenin uluslararası geçerliliğe sahip bir kalite belgesi edinmesinin getirdiği ticari avantajlardan yararlanabilme
 • Müşteri ve proses odaklı bir yaklaşımın benimsenmesi
 • Müşteri memnuniyetinde ve müşteri sadakatinde artış sağlanması
 • Hata oranlarında, firelerde, yeniden işlemelerde azalma sağlanması
 • Girdi, üretim ve son kontrollerin etkin olarak yapılabilmesi
 • Sistematik yaklaşım ve proses yaklaşımının kavranmasıü
 • Tedarikçilerin seçiminde, değerlendirilmesinde ve takibinde kolaylık sağlanması
 • İşletme içi yetki ve sorumlulukların tespitinde ve dağıtılmasında kolaylık sağlanması
 • Beraber çalışılan firmalara ve müşterilere işletmenin bir Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde yönetildiğini ispatlayarak güven sağlanması
 • İşletme faaliyetlerinin standartlaştırılmasını sağlayacak dokümantasyonun (altyapının) oluşturulması
 • Geçmişe yönelik kayıtların düzenli bir şekilde tutulmasını sağlayacak altyapının oluşturulması
 • Veriler ve istatistiksel ölçümler doğrultusunda durum analizlerinin yapılabilmesi ve geleceğe yönelik kararlarda bu analiz sonuçlarının kullanılabilmesi
 • Kurumsallaşma yolunda önemli bir adım atılmış olması