ISO Yönetim Sistemleri

ISO 45001 - İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

Kuruluşlarda karşılaşılan en önemli sorunlardan biri, çalışanların emniyetli ve sağlıklı bir çalışma ortamına sahip olmamalarıdır. Kuruluşların daha iyi rekabet koşullarına ulaşabilmeleri için çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda, planlı ve sistemli çalışmalar yürütmeleri gerekmektedir. ISO 9001 ve ISO 14001 gibi standardların kalite ve çevre yönetim sistemleri üzerinde yoğunlaşmış olmaları dolayısıyla iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması yönünde yetersiz kalmaları nedeniyle ISO 45001 standardına gereksinim duyulmuştur.

Etkili bir İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, en değerli varlığınız olan çalışanlarınızı korumanız konusunda size yardım edecek ve iş mükemmelliğine ulaşmanızı sağlayacaktır. ISO 45001 size şu faydaları sağlayacaktır; • Proaktif risk önleme ve İS&G performansının sürekli iyileştirilmesi yoluyla organizasyonel dayanıklılığın artması • Yasal ve düzenleyici uygunluğun güçlendirilmesi • Güvenli, sağlıklı ve sürdürülebilir çalışmaya olan bağlılığınızı göstererek sosyal sorumluluk bilincinizi kanıtlama • Çalışanlarınız için daha iyi bir çalışma ortamı yaratmak ve iş kazalarını en aza indirmek • Marka ve kurumsal itibarınızı korumak

ISO 45001, kuruluşunuz için neden gereklidir?

ISO 45001, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi, güvenli ve sağlıklı çalışma ortamlarının sağlanması için tasarlanmıştır. Uluslararası faaliyet gösteren veya ticaret yapan kuruluşlar için, coğrafi, politik, ekonomik, ticari ve sosyal sınırları aşan tek bir uluslararası standartla çalışmak işinizi kolaylaştırabilir.

ISO 45001 standardı kimler için uygundur?

ISO 45001 iş sağlığı ve güvenliği yönetimi standardı aşağıdaki kuruluşlar tarafından uygulanabilir;

  • Büyük ölçekli kuruluşlar
  • Küçük ve orta ölçekli işletmeler
  • Kamu kurumları ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar
  • Sivil toplum kuruluşları