ISO Yönetim Sistemleri

ISO 22000 - Gıda Güvenlği Yönetim Sistemi

ISO 22000 standardı, gıda zincirinde yer alan bir kuruluşta, gıdanın tüketimi anında güvenli olmasını sağlamak ve gıda güvenliğine yönelik olan tehditleri kontrol altına alma yeteneğini göstermek için gerekli olan gıda güvenliği yönetim sistemine ait şartları kapsar.

Bir kuruluşun gıda güvenliği yönetim sisteminin tasarımı ve uygulaması, özellikle gıda güvenliği tehlikeleri, sağlanan ürünler, kullanılan süreçler ve kuruluşun yapısı ve ölçeği olmak üzere değişiklik gösteren faktörler tarafından etkilenir. Tehlike analizleri sırasında, kuruluş, ön gereksinim programlarının birleşimi, operasyonel ön gereksinim programları ve HACCP planı ile tehlike kontrolünü sağlamak için kullanılan stratejiyi belirler.

Bu standart 3 öğeden oluşmaktadır:

  • 1- İyi üretim uygulamaları veya ön koşullu program gereksinimleri
  • 2- HACCP prensipleri
  • 3- Yönetim sistem gereksinimleri

ISO 22000:2005 Kimler için?

Ekipman, paketleme malzemesi, temizlik malzemeleri ve katkı malzemeleri üreticileri gibi ilişkili kuruluşlar da dahil “tarladan sofraya” gıda zincirindeki tüm kuruluşlar için gerçek bir uluslararası standarttır. ISO 22000:2005 ayrıca ISO 9001:2015 gibi kalite yönetim sistemleri ile kendi gıda güvenliği yönetim sistemlerini birleştirmek isteyen tüm kuruluşlar içindir.

ISO 22000 belgelendirmesinin faydaları:

  • Gıda mevzuatlına ve kanunlara uyumluluğu sağlar.
  • Müşteri güvenini ve memnuniyetini sağlar.
  • Avrupa Birliği içinde ve dışında ticaret kolaylığı sağlar.
  • Düzeltici yerine önleyici metotlar kullanımı ürün kayıplarını engeller. Potansiyel tehlikeler başlangıçta ortaya çıkarılır ve giderilebilir.
  • Gıda kökenli tehlikelerin ekonomik bir şekilde kontrolünü sağlar. Proses kontrolü ile hatalı ürün üretme riskinin azaltılmasını sağlar.
  • Güvenli olmayan ürünün üretimi ve satışı riskini azaltır. Gıda zehirlenmeleri ve ölüm risklerinin düşürülmesini sağlar.
  • Gıda tedarik zincirinde iyi bir yer edinme/güven oluşturmayı sağlar.