ISO Yönetim Sistemleri

ISO 14001 - Çevre Yönetim Sistemi

ISO 14001, Çevre Yönetim Sistemlerine ilişkin olarak uluslar arası alanda tanınmış bir standart olup, kuruluşların faaliyetlerinin, ürünlerinin ve hizmetlerinin çevreyle ilgili unsurlarının daha etkin şekilde nasıl yönetileceği konusunda bir kılavuz sunmaktadır ISO 14001 standardına uygun bir Çevre Yönetim Sistemi kuran kuruluş, tabi kaynakların tüketilmemesi ve kirletilmemesini veya bu olumsuz etkilerin minimum düzeye indirilerek, çevreye saygılı, güvenilir bir firma imajı uyandırılmasını sağlamaktadır

ISO 14001 REVİZYON SÜRECİ:

 • Bütün ISO standardları her beş yılda bir değişen şartlar açısından gözden geçirilir ve gerekli görüldüğü hallerde güncellenir.
 • ISO 14001 standardının revizyonundan ISO/TC 207/SC1 Komitesi sorumludur.
 • ISO 14001 standardının revizyon çalışmaları 2012 yılından beri devam etmektedir.
 • Taslak standardlar üzerinde 3 yıla yakın çalışmalar devam etmiş ve standardın son hali ISO tarafından Eylül 2015’de yayınlanmıştır.

ISO 14001 TARİHÇESİ

ISO 14001:2015 İN GETİRDİKLERİ

 • Yüksek Seviyeli Yapıya geçiş
 • Yönetim Sisteminin iyileştirilmesi yerine Çevresel performansın iyileştirilmesi kavramının gelmesi
 • Liderlik vurgusu
 • Stratejik planlama süreçleri içerisinde çevre yönetiminin öneminin artması
 • Sürdürülebilir kaynak kullanımı ve iklim değişikliğinin azaltılması gibi önleyici girişimler ile çevrenin korunması hususunun eklenmesi
 • Yaşam döngüsü kavramı ile çevre boyutlarının ele alınması
 • İletişim prosesinin detaylandırılması
 • Yönetim temsilcisi şartı kaldırıldı
 • Risk yönetimi yaklaşımı getirildi

ISO 14001:2004 VE ISO 14001:2015 MADDELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

STANDART MADDELERİ

 • 1- Kapsam
 • 2- Atıf Yapılan Standardlar
 • 3 - Terimler ve Tarifler
 • 4 - Kuruluşun Bağlamı
 • 5 - Liderlik
 • 6 - Planlama
 • 7 - Destek
 • 8 - Operasyon
 • 9 - Performans Değerlendirme
 • 10 - İyileştirme

KALİTE YÖNETİM PRENSİPLERİ KARŞILAŞTIRMASI

ISO 14001'in Faydaları

 • Çevre ile ilgili ulusal ve uluslararası şartlara ve yasalara uyumun sağlanması
 • Çevre etki değerlendirme ve kontrolünün sağlanması
 • Kuruluşun saygınlığının arttırılması suretiyle rekabette avantaj sağlaması
 • Müşterilerin çevresel etkiler yönüyle güveninin ve sadakatinin sağlanması
 • Kaynakların etkin kullanılması ile giderlerin azaltılması ve verimliliğin artırılması
 • Acil durumlara (deprem, yangın, sel vb. gibi) ve kazalara karşı eylem planlarının hazırlanması
 • Çevreye saygılı bir kuruluş imajının oluşturulması
 • Atıkların değerlendirilmesinin sağlanması
 • Potansiyel tehlike noktalarının belirlenmesi suretiyle, kaza vb. olayların azaltılmasının sağlanması
 • Temiz, sağlıklı ve çevreye karşı duyarlı bir işletme yapısına geçilmesi
 • Temiz, sağlıklı ve çevreye karşı duyarlı bir işletme yapısına geçilmesi
 • Çözüm bulma, temizleme ve yasal ihlallerden ötürü ceza ödeme gibi reaktif yönetim stratejilerinden kaynaklanan mali yüklerinden azaltılması
 • İşyerlerinin kalitesinin, işçi moralitesinin ve kuruluş değerlerine bağlılığın iyileştirilmesi
 • Yeşil üretim süreçlerinin önemli olduğu pazarlarda yeni iş fırsatlarının yaratılması