DANIŞMANLIK

Kuruluşunuzun etkinliğini optimize edecek ve artıracak çözümler...

Müşterimiz için gerekli stratejik yönü açıkça anladığımızda, stratejik hedeflere ulaşmak için sağlam pazarlama planları geliştirmeye karar verdik.

Endüstride uygulamalı deneyimlerimizden yola çıkarak, farklı sektörlerde ve pazarlarda müşterilerimiz adına başarılı bir şekilde uygulamak için etkili pazarlama stratejileri ve pazarlama planları geliştirmek için kanıtlanmış ve sağlam bir yaklaşımımız var.

Uzmanlık Alanlarımız

Kurumsal Danışmanlık

Kalite Yönetim Sistemi

Çevre Yönetim Sistemi

Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

Medikal Ürün Kalite Yönetim Sistemi

İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi

Müşteri Memnuniyeti Sistemi

Enerji Yönetim Sistemi

Kosgeb Projelendirme

Girişimcilik Destek Programları

Genel Destek Programları

Ar-Ge İnovasyon Destek Programları

Endüstriyel Uygulama Destek Programları

Stratejik Yatırım Destek Programları

Teknolojik Ürün Destek Programları

Kobi Gelişim Destek Programları

İş Birliği Güç Birliği Destek Programları

Kalkınma Ajansları Programları

TSE Belgelendirme

TSE-HYB Belgelendirme

TSEK Belgelendirme

Yatırım Teşvik Programları

Matka Tescil

Patent/Faydalı Model

Endüstriyel Tasarım

Coğrafi İşaret Tescili

Marka - Patent Araştırma

Strateji geliştirme ve planlama konusundaki bilgi birikimimiz ve uygulamalı deneyimimizle, müşterilerimiz için sürdürülebilir bir büyümeye katkıda bulunuyoruz. Bu sayade uygulanabilir planlar geliştirmek için müşterilerimizle birlikte ilerlememize odaklanıyoruz. Kapsamlı marka değerlendirmemiz sürecimizin özüdür. Müşterimiz için net bir pazarlama stratejisinin geliştirilmesinin başlangıcında düşüncelerimizi doğru almamızı sağlıyoruz.