BELGELENDİRME

Yirminci yüzyılın başlarından itibaren sanayileşmenin artmasıyla birlikte sosyal ve ticari hayatta standartlaşma önem kazandı. Bu da standartların uygulamasının yaygınlaştırılması ve tüketicinin korunması için bazı tedbirlerin alınmasını gerekli kıldı. Piyasaya sürülen bir ürünün tüketicinin mal ve can güvenliğini tehdit etmemesi ve üretilirken çevrenin korunmasına özen gösterilmesi için teknik düzenlemelere ve standartlara uygun olması gerekiyor. Ürettiğiniz ürünün ya da hizmetin standartlara uygun olduğunun bir sertifika ile ortaya konulması gerekiyor.İhtiyaçlarınız için profesyonel anlamda bir danışmanlık hizmeti almak bir yandan zaman kazanmanızı sağlarken diğer yandan da maddi anlamda tasarruf etmenizi sağlayacaktır. Çünkü belgelendirmeler birçok aşaması olan uzun bir süreçtir.

Uzmanlık Alanlarımız

Kalite Sistemleri

ISO 9001 - Kalite Yönetim Sistemi

ISO 140001 - Çevre Yönetim Sistemi

ISO 22000 - Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 27001 - Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 13485 - Medikal Ürün Kalite Yönetim Sistemi

ISO 45001 - İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 10002 - Müşteri Memnuniyeti Sistemi

ISO 50001 - Enerji Yönetim Sistemi

CE Belgelendirme

Asansör Yönetmeliği

Makine Emniyet Yönetmeliği

Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği

Alçak Gerilim Yönetmeliği

Basınçlı Kaplar Yönetmeliği

Koruyucu Ekipmanlar Yönetmeliği

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği

Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliği

TSE Belgeleri

TSE Belgelendirme

TSE-HYB Belgelendirme

TSEK Belgelendirme

Marka & Patent

Matka Tescil

Patent/Faydalı Model

Endüstriyel Tasarım

Coğrafi İşaret Tescili

Marka - Patent Araştırma

Uzman Ekiplerle Çalışın

Belgelendirme çalışmalarında belgeyi almak yeterli olmuyor. Sonrasında yapılması gereken işler ve takip edilmesi gereken işlemler de bulunuyor. Çünkü verilen belge ve raporların usulüne uygun olarak kullanılıp kullanılmadığı, belgelendirme sonrasında yapılan ara kontrol, gözetim ve benzeri işlemlerle takip ediliyor. Belgelendirme hizmetinin verileceği işletmenin sağlık ve güvenlik şartları veya idari, teknik ve mali zorlukları da dikkate alınarak, belgelendirme hizmetinin verilmesi reddedilebiliyor veya durdurulabiliyor. Bir ürünün belgelendirilmiş olması, belge sahibinin yasalardan kaynaklanan sorumluluklarının belgeyi düzenleyen tarafından üstlenilmesi, paylaşılması ve/veya ona aktarılması anlamına gelmiyor. Marka kullanma hakkının ve/veya belgenin verilmiş olması, belge sahibi olan işletmeyi, ilgili mevzuat hükümlerine uyma yükümlüğünden kurtarmıyor.